KORIŠTENJE I IZMJENE

Ovi opći Uvjeti i pravila odnose se na korištenje Scorpio webshop-a, odnosno internet domene scorpio.hr. Usluge Scorpio webshop-a dostupne su na internetskim stranicama http://scorpio.hr, dalje u tekstu Scorpio webshop.

Web stranice kao i ostale usluge Scorpio webshop-a (kupnja putem Scorpio webshop-a uz dostavu te kupnja putem Scorpio webshop-a s dostavom u inozemstvo) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima. Korištenjem Scorpio webshop-a obvezujete se poštivati niže navedene Uvjete i pravila.
Ako se ne slažete s Uvjetima i pravilima korištenja Scorpio webshop-a, molimo Vas nemojte koristiti internet stranice Scorpio webshop-a.

Uvjeti i pravila korištenja Scorpio webshop-a podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Scorpio webshop-a trebali posjetiti kod svake posjete internet stranicama Scorpio webshop-a. Ako internet stranice Scorpio webshop-a nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja Scorpio webshop-a. Scorpio neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena internet sadržaja.

 

UVJETI KUPNJE

Ovim se Uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Scorpio webshop-a definirani su kroz sljedeće etape:

 1. Registracija
 2. Naručivanje
 3. Otprema
 4. Plaćanje
 5. Preuzimanje
 6. Povrat/reklamacija

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno uvjeti poslovanja Scorpio d.o.o. Rijeka. objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, osobito u dijelu kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu. Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA (N.N. 41/14 , glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu).

Prodavatelj

Prodavatelj je trgovačko društvo:
Scorpio d.o.o., Rijeka,
Sjedište društva: A.Mihića 6/1,
Ured društva: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
Tel: +385 51 320 633,
E-mail adresa: [email protected]
Erste & Steiermarkische Bank d.d., Jadranski Trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
Broj računa: 2402006-1100494228,
IBAN: HR1624020061100494228
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem: MBS 2217562
OIB: 59007208631

Kupac – potrošač

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Pravna i fizička osoba, posjetitelj Scorpio d.o.o., web shopa www.scorpio.hr koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podatka te naručila proizvod ili uslugu.
Korištenje usluga Scorpio d.o.o. webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, uporaba i korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i /ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenje, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Cijene

Sve cijene svih proizvoda su veleprodajne cijene (VPC). Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima (€), Hrvatskoj nacionalnoj valuti  i kunama (kn), staroj Hrvatskoj nacionalnoj valutu bez PDV-a. (tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena).

PDV je zasebno naznačen kod cijene svakog artikla, te na završetku narudžbe/kupovine.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti, kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također je ovlašten, bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda, i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti jasno naznačeno prije same kupovine.
Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, svi naručeni proizvodi bit će isporučeni po cijenama koje su vrijedile pri izradi web narudžbe.
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za pojedini proizvod, skupinu proizvoda, sve proizvode ili skupinu potrošača u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA te također bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust za Posebne oblike prodaje u skladu sa navedenim zakonom. Navedene pogodnosti mogu vrijediti isključivo za internetsku kupovinu, što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

Akcijska prodaja

Tvrtka Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. će u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje i visina popusta. Tvrtka Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

U skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA odobreno je:

 • Posebni oblici prodaje” i “Akcije” – na internetu definirane su u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA
  U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se naplaćuju prilikom preuzimanja robe.
 • Uslugu dostave proizvoda naručenih putem webshop-a obavljaju kurirske službe s kojima tvrtka Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. ima sklopljen ugovor (Intereuropa, HP Express). Usluga dostave se naplaćuje po cjeniku iskazanom u procesu narudžbe. Brzina dostave ovisi o raspoloživosti robe koja se naručuje i adresi dostave. Web shop narudžbe i usluge dostave ne vrijede za inozemstvo – narudžbe prihvaćamo i obrađujemo samo za adrese u Republici Hrvatskoj

Tvrtka Scorpio d.o.o. Rijeka se obvezuje u navedenom maksimalnom roku koji kreće nakon plaćanja, isporučiti ispravnu naručenu robu. Naručenu robu možete preuzeti osobno ukoliko se nalazite u Rijeci , a u ostalim slučajevima, isporuka se vrši HP express-om prema važećem cjeniku.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavača zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.scorpio.hr. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmjeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

Fotografije i opisi

 • Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. www.scorpio.hr nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo razlike u opisu i fotografiji proizvoda.
 • Scorpio d.o.o. sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na www.scorpio.hr u dobroj namjeri kako bi se kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Scorpio d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 • Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.scorpio.hr. Slike proizvoda na Scorpio webshop-u su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Ugovor

Ugovor mora sadržavati informacije o:

 • imenu ili nazivu tvrtke, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore Prodavatelju na adrese naznačene u linka “kontakt”
 • proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu glavnim svojstvima proizvoda ili usluge cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja
 • troškovima dostave proizvoda
 • načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava Kupaca na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. i 74. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, te obrascu za jednokratni raskid ugovora
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora
 • o tome da je Kupac dužan snositi troškove povrata robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajeni način
 • o tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac biti dužan platiti Prodavatelju razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi

U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu , a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početkom izvršavanja usluge, Prodavatelj je dužan dostaviti potrošaču, potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju (papir, elektronička pošta).

 

1. Registracija

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate Vaš korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-mail adrese: [email protected] ili putem telefona: + 385 51 320 633.
Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

2. Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba „Dodajte u košaricu“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“ (checkout procedura).
Scorio webshop omogućuje kupovinu na www.scorpio.hr kupnju registriranim korisnicima.
Naglašavamo da kupnja pruža dodatne mogućnosti kao što su:

 • Pregled prošlih narudžbi
 • Izmjena podataka korisničkog računa
 • Listu želja
 • Spremanje dodatne adrese za dostavu
 • Nakon izrade i potvrde narudžbe, na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete e-mail
 • potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Scorpio d.o.o. Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite:

 • Da li je poruka u Vašem Junk/Spam folderu
 • Da li je Vaš mailbox pun
 • Da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave na stranicu Scorpio webshop-a te u tom slučaju ponovite proces naručivanja

Scorpio d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama iz koje se dostavlja na adresu kupca. Ukoliko Scorpio d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca telefonski ili e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Slike proizvoda na Scorpio webshop-u su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.
Scorpio d.o.o. će nastojati na internet stranicama Scorpio webshop-a objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

Internetska trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na www.scorpio.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, potvrdom narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.scorpio.hr  internetske trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe – web trgovina i/ili telefona s ljudskim posredovanjem.

3. Otprema robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

4. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Scorpio-u d.o.o. jednim od načina plaćanja navedenih na stranicama Scorpio webshop-a.
Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Scorpio webshopa.

5. Preuzimanje narudžbe

Nakon primitka obavijesti o potvrdi uplate rok isporuke opreme koje se dostavljaju na kopno dostavljamo u roku od 4 radna dana, u periodu od 08:00 do 16:00 sati, dok je dostava na otoke i rijetko naseljena područja prema posebno utvrđenom rasporedu dostava, a informacije o dostavi na određeno područje možete zatražiti na mail [email protected]. Dostava je moguća najranije idući dan od dana uplaćene narudžbe. Ukoliko je uplata/narudžba vidljiva do 10 sati radnim danom, narudžbu otpremamo isti dan.

6. Usluge servisa

U slučaju potrebe za obavljanjem usluga servisa, prije početka je potrebno izvršiti uplatu za eventualne kvarove koji nisu uključeni u jamstvo. Robu koja se vraća s popravka potrebno je preuzeti u roku 3 mjeseca od trenutka kada dobijete obavijest da je izvršen povrat sa servisa.
Skladištenje navedene robe naplaćuje se 1,33 EUR po radnom danu, a ukoliko ni u navedenom roku ne dobijemo povratnu informaciju od kupca vezano uz preuzimanje ili slanje robe, artikl postaje dio trajnog vlasništva Scorpio d.o.o. 

7. Povrat/Reklamacija robe

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Scorpio d.o.o. e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

 • Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom Pravila i uvijeti kupnje na dnu stranice (obavijest iz članka 57. st. 1. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA).
 • Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga.
 • Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: ako je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude potpuno ispunjena ako je predmet Ugovora proizvod koji je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
 • Obrazac (izjava) za jednostrani raskid Ugovora nalazi se u sklopu Uvjeta kupovine.
 • Izjava se šalje poštom (na Scorpio d.o.o., Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka), faksom na 051/320-634 ili elektroničkom poštom na [email protected] U njoj je potrebno navesti broj narudžbe (računa), datum narudžbe (računa), ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa, ili adresu e-pošte.
 • Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da mu je proizvod poslan.
 • Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Scorpio d.o.o., Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 051/320-633 ili se javi na [email protected] kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda.
 • Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Korisnik je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Preuzmite Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka Scorpio d.o.o. Rijeka d.o.o. potrošača će obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.

 

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Registracijom na Scorpio webshopu dajem suglasnost da Scorpio d.o.o., i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju te međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama.

Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Scorpio d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Scorpio d.o.o. i partnera za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.

Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera – u promotivne svrhe).

Kupac može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze Scorpio webshop-a telefonskim putem ili putem e-maila.

Scorpio webshop koristi „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika te na taj način omogući kupnju.

Sukladno ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, Kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: [email protected].

 

Sigurnost i zaštita podataka

Prilikom registracije u Scorpio webshop biti ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem telefona +385 51 320 633 ili putem e-maila: [email protected] , a kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Scorpio ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

 

Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža Scorpio webshop ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Scorpio nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja Internet stranica.

 

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Scorpio webshop-a je zaštićen i Scorpio d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Scorpio webshop-a morate prethodno kontaktirati Scorpio d.o.o. putem e-mail adrese [email protected].

 

Dostupnost Scorpio webshop-a

Iako Vam Scorpio nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Scorpio ne može garantirati da će usluge na Scorpio webshop-u odgovarati Vašim potrebama.

Pristup na internetske stranice Scorpio webshop-a (http://www.scorpio.hr) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

Povezane internet stranice

Internet stranica Scorpio webshop-a uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Scorpio-a, korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Scorpio nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Dio internet stranica Scorpio webshop-a predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Scorpio d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

Marketinške aktivnosti
Zadržavamo pravo ponude različitih promotivnih aktivnosti različitim kupcima Scorpio webshop-a.

KORIŠTENJE POPUSTA SCORPIO WEBSHOP-A

 1. Za svaku pojedinačnu narudžbu može se iskoristiti samo jedan KUPON za popust webshopa čija je isporuka tj. preuzimanje narudžbe do datuma navedenog u kuponu.
 2. Ukoliko nije drugačije naznačeno na kuponu – dostava se obračunava prema važećem cjeniku.
 3. Kupon sa KOD-om za popust je neprenosiv
 4. Kupon (KOD) može iskoristiti samo registriran i prijavljen kupac
 5. Jedan kupac može iskoristiti samo jedan KOD za popust. Ukoliko je na istoj dostavnoj adresi registrirano više kupaca Scorpio webshop-a, KOD za popust može iskoristiti samo jedan kupac po kućanstvu definiranom sukladno zakonskim uvjetima
 6. KUPON za popust ne može se kombinirati s drugim KUPON-ovima za popuste Scorpio webshop-a
 7. Postotne popuste nije moguće kombinirati s drugim postotnim popustima koji se odnose na cjelokupan iznos računa
 8. Popust se može obračunati ukoliko je ukupni iznos računa s artiklima nad kojima se popust može obračunati jednak ili veći od 200 kn
 9. Kupon se ne može zamijeniti za gotovinu
 10. KUPON za popust vrijedi za uslugu naznačenu na promotivnom materijalu
 11. Kupon nije moguće koristiti za dostavu pošiljke
 12. Scorpio d.o.o.zadržava pravo ne obračunavanja popusta ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.
  Scorpio d.o.o. zadržava pravo obustave ove usluge u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest registriranih korisnika na odgovarajući način.
  Naručitelj odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine artikala. Naknadne promjene nisu moguće.

 

Artikli

Scorpio d.o.o. zadržava pravo ograničavanja maksimalne količine za narudžbu istovjetnog artikla.
Slike artikala su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.
Cijene artikala na Scorpio webshop-u iskazane su bez PDV-a.
Scorpio d.o.o. zadržava pravo izmjene ponuđenih proizvoda za dostavu poštanskim putem u bilo kojem trenutku.

 

Način plaćanja

Plaćanje je moguće virmanski te kartičnim putem.

Vrijednost narudžbe i dodatni troškovi
Scorpio zadržava pravo određivanja maksimalne vrijednosti jedne pošiljke. Poštanske troškove snosi Scorpio d.o.o.

Cijena artikla i dostave ne uključuje eventualne carinske troškove niti bilo kakve posebne naknade odredišne države. Kupac snosi odgovornost za sve navedene troškove te se prije naručivanja treba informirati u ispostavi carinske uprave države u koju se paket šalje oko uvjeta i pravila te mogućih dodatnih troškova jer povrat sredstava uzrokovanih izmjenama carinske uprave države u koju se pošiljka šalje neće biti moguća.
Sve ostale nepredviđene troškove ne snosi Scorpio d.o.o.

Riješavanje sporova
Eventualne sporove prodavatelj i Kupac nastojiti će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležane je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.